2286091557,2295042224 Στ. Μπουγέση 21, Αυλώνας info@civilpower.gr
hero image

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ


α) Εργασίες καθαιρέσεων στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΧΑΝΙ, ιδιοκτησίας HOTEL PLUS A.E, επί της οδού Χάριτος 22 στο Κολωνάκι
β) Μελέτη και κατασκευή δύο (2) μονοκατοικιών στη θέση Χουλάκια στη Μύκονο
γ) Κατασκευή μονοκατοικίας στη θέση Αεροπορία Μυκόνου
δ) Κατασκευή είκοσι οκτώ (28) ανεξαρτήτων κατοικιών στη θέση «ΓΡΙΒΑ – ΦΟΡΑΔΑ» του Δήμου Αράχωβας καθώς και πλήρες αποχετευτικό δίκτυο συνολικά των κατοικιών εντός οικοπέδου 28.000 m 2 , χάραξη και κατασκευή ιδιωτικού οδικού δικτύου που εξυπηρετεί τις εν λόγω κατοικίες, ιδιοκτησίας ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ε) Κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων με 3 υπόγεια, 9 ορόφους και δώμα καθώς και ανακαίνιση διατηρητέου και ενσωμάτωση του, ιδιοκτησίας ΘΕΟΞΕΝΙΑ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ Α.Ε., επί της οδού Καραολή & Δημητρίου στον Πειραιά
στ) Κατασκευή νέου ξενοδοχείου, επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας Lux με 3 υπόγεια, ιδιοκτησίας ΘΕΟΞΕΝΙΑ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ Α.Ε, επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 42 στο Κεφαλάρι Κηφισιάς

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
____

 

Κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων με 3 υπόγεια, 9 ορόφους και δώμα καθώς και ανακαίνιση διατηρητέου και ενσωμάτωση του, ιδιοκτησίας ΘΕΟΞΕΝΙΑ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ Α.Ε., επί της οδού Καραολή & Δημητρίου στον ΠειραιάΚατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων με 3 υπόγεια, 9 ορόφους και δώμα καθώς και ανακαίνιση διατηρητέου και ενσωμάτωση του, ιδιοκτησίας ΘΕΟΞΕΝΙΑ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ Α.Ε., επί της οδού Καραολή & Δημητρίου στον Πειραιά


 

Κατασκευή νέου ξενοδοχείου, επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας Lux με 3 υπόγεια, ιδιοκτησίας ΘΕΟΞΕΝΙΑ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ Α.Ε, επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 42 στο Κεφαλάρι Κηφισιάς


ΑΡΑΧΩΒΑ

Η εταιρία μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε την κατασκευή 28 ανεξαρτήτων κατοικιών στη θέση «ΓΡΙΒΑ – ΦΟΡΑΔΑ» στο Λιβάδι Αράχωβας, πλήρες αποχετευτικό δίκτυο συνολικά των κατοικιών, καθώς και κατασκευή ιδιωτικού οδικού δικτύου που εξυπηρετεί τις εν λόγω κατοικίες.