2286091557,2295042224 Στ. Μπουγέση 21, Αυλώνας info@civilpower.gr
hero image

CIVIL POWER
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ


 

Η εταιρία Civil Power με τους Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, Πολιτικό μηχανικό ΕΜΠ, Πέτρο Παπακωνσταντίνου, Πολιτικό μηχανικό ΤΕ και Ευάγγελο Παπακωνσταντίνου, Διοίκηση Επιχειρήσεων συνεχίζουν το έργο που ξεκίνησε το 1980 ο Εμμανουήλ Παπακωνσταντίνου, Πολιτικός και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ. Τα 40 και πλέον χρόνια εμπειρίας και η δυναμική της σύγχρονης οπτικής στην κατασκευή συνεργάζονται για να δημιουργήσουν καινοτόμα τεχνικά έργα. 
 

Η εταιρία μελετά και κατασκευάζει δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα, εκπονεί κάθε είδους τοπογραφικές αποτυπώσεις, παρέχει υπηρεσίες project management, συμβουλευτικής, διαχείρισης, αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, ανακαινίζει κατοικίες, χώρους αναψυχής και τουριστικές μονάδες. 
 

Στο ανθρώπινο δυναμικό της έχει αξιόλογους συνεργάτες σε όλα τα στάδια μελέτης και κατασκευής, αρχιτέκτονες, διακοσμητές καθώς και έμπειρους τεχνίτες.
Διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό: τοπογραφικό DRONE με λογισμικό χαρτογράφησης, σύστημα γεωπληροφορικής και GPS, γεωδαιτικό σταθμό TOPCON, εκτυπωτή σχεδίων PLOTTER της EPSON σειράς 7.

 

Μέχρι σήμερα η εταιρία έχει δραστηριοποιηθεί σε τομείς παραγωγής έργων ως εξής :
Πολυκατοικίες – Μονοκατοικίες, Βιομηχανικοί Χώροι, Εμπορικά Κτίρια, Τουριστικές Μονάδες, Δημόσια Κτίρια - Έργα, Ανακαινίσεις, Τοπογραφικά.

 

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Άδειες Δόμησης
Βεβαιώσεις Μηχανικού
Πραγματογνωμοσύνες
Μελέτη – Επίβλεψη
Κατασκευή - Επιστασία
Project management
Συμβουλευτική - Διαχείριση - Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
Αρχιτεκτονικές & Διακοσμητικές Λύσεις
Ολοκληρωμένες Η/Μ Λύσεις
Ανακαινίσεις
Τοπογραφικά
Κτηματολόγιο
Ενεργειακά Πιστοποιητικά

 

 


Αυλώνας, Σταμάτη Μπουγέση 21
τηλ. 2295042224