2286091557,2295042224 Στ. Μπουγέση 21, Αυλώνας info@civilpower.gr
hero image

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΡΓΑ


α) Μελέτη και κατασκευή φέροντος οργανισμού Νοσοκομείου Λειβαδειάς
β) Μελέτες και κατασκευές έργων εκσυγχρονισμού μοναστηρίων στη Βοιωτία
γ) Κατασκευή αγωγού ομβρίων και φρεατίων εσχαρών στην οδό Κομίνη, μήκους 100m και κατασκευή αγωγού ομβρίων και εσχαρών στην οδό Αρμενίας, μήκους 130m, ιδιοκτησίας του Δήμου Αυλώνος Αττικής
δ) Αποκατάσταση χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο Δήμο Σχηματαρίου, με εργοδότη το Δήμο Σχηματαρίου
ε) Κατασκευή οδοποιίας στην Σκάλα Ωρωπού
στ) Κατασκευή εθνικής οδοποιίας Σχηματαρίου - Χαλκίδος, υπεργολαβία από την κοινοπραξία ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. – ΕΡΚΑΤ Α.Ε.

 


 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
____

 

 

Κατασκευή Στέγης Δημαρχείου Αυλώνος


 

Κατασκευή εθνικής οδοποιίας Σχηματαρίου - Χαλκίδος, υπεργολαβία από την κοινοπραξία ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. – ΕΡΚΑΤ Α.Ε.


 

 

Κατασκευή πνευματικού κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων Βοιωτίας