2286091557,2295042224 Στ. Μπουγέση 21, Αυλώνας info@civilpower.gr
hero image

CIVIL POWER
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ


 

Παρεχόμενες υπηρεσίες
 

Άδειες Δόμησης
Βεβαιώσεις Μηχανικού
Πραγματογνωμοσύνες
Μελέτη – Επίβλεψη
Κατασκευή - Επιστασία
Project management
Συμβουλευτική - Διαχείριση - Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
Αρχιτεκτονικές & Διακοσμητικές Λύσεις
Ολοκληρωμένες Η/Μ Λύσεις
Ανακαινίσεις
Τοπογραφικά
Κτηματολόγιο
Ενεργειακά Πιστοποιητικά

 

 


 

Αυλώνας, Σταμάτη Μπουγέση 21
τ.κ. 19011
τηλ. 2295042224