2286091557,2295042224 Στ. Μπουγέση 21, Αυλώνας info@civilpower.gr
hero image

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ


Ένα από τα αντικείμενα της εταιρίας μας είναι οι κτηματογραφικές εργασίες, τοπογραφικές αποτυπώσεις αγροτεμαχίων, οικιστικών περιοχών, τοπογραφικά υπόβαθρα μελετών για έργα δημοσίου, δασικά, χρήσεις γής, κτηματολογικές δηλώσεις, ενστάσεις σε υπηρεσίες δασαρχείων και κτηματολογίου. 

 

 


 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
____